ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

zspriplgalerie

Jako každý rok se škola zúčastnila vítání jara v areálu léčebny. P.uč. Aufartová a Steidlová si se žáky připravily krátké pásmo říkadel, písní a tanečků. Celá akce byla zakončena společným pálením „Moran“.
Mgr. Kalábová

5. 2. 2019 jsme navštívili s žáky městskou knihovnu ve Šternberku. Besedovali jsme na téma „ Přísloví, přirovnání, pořekadla“. Paní knihovnice velmi pěkně navodila patřičnou atmosféru k tomuto tématu. Žáci se pokoušeli vysvětlovat různá přísloví a pořekadla. Byla jim také demonstrována příslušná literatura. Po ukončení debaty si žáci mohli projít celou knihovnu a podívat se na knihy, o které měli zájem. Besedy se zúčastnilo 13. Žáků. Myslím si, že návštěva knihovny byla inspirující a úspěšná.

Mgr. Zora Kulíšková