ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Vzdělávání na ZŠ Šternberk, Olomoucká 76

 

ZŠ Olomoucká nabízí vzdělání žákům se specifickými vzdělávacími potřebami podle uvedených vzdělávacích programů. Režim vyučování zohledňuje individuální věkové a pedagogické potřeby žáků s přihlédnutím k rozvoji jejich schopností a dovedností. Kvalitní materiálové a prostorové vybavení, vybavené odborné učebny (IT, dílny, cvičná kuchyně) umožňují rozvíjet praktické dovednosti jak v oblasti manuálních a domácích prací, tak v oblasti využívání informačních technologií. Bezbariérové řešení areálu školy umožňuje vzdělávání žáků se sníženou pohyblivostí a rozlehlý školní pozemek je využíván ke sportovním a pohybovým aktivitám.

 

Mezi další výhody vzdělávání na ZŠ Olomoucká patří:

 

 • vhodná struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků,
 • pravidelné odborné konzultace speciálně pedagogických center (podle druhu postižení),
 • blízkost sportovišť, stadiony, tělocvična, dopravní hřiště,
 • vybavená výdejna pro obědy, kvalitní stravování,
 • fungující školní družina,
 • průběžné zapojování pedagogů do dalšího vzdělávání dle plánu osobního rozvoje,
 • podrobný roční plán prevence rizikovového chování a enviromentální výchovy,
 • nabídka poznávacích akcí za podpory sponzorů,
 • zapojení do výzvy EU peníze školám projektem Pátá dovednost – komunikace s rozpočtem 678 748,00 Kč.

V minulém školním roce jsme dosáhli:

 

 • zvýšení podílu žáků, kteří prospěli vyznamenáním,
 • převedení prospěchově slabých žáků do individuálního vzdělávacího plánu,
 • téměř 100 % přijetí žáků do středního stupně vzdělávání,
 • nulový výskyt šikany a dalších vysoce rizikových negativních jevů (drogy, gamblerství atd.).

zpět