ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně
e-mail:  zvs-sternberk@seznam.cz telefonní číslo: 585 012 851
Konzultační hodiny: středa  7:30 – 9:30 hod. nebo kdykoliv po předchozí domluvě na výše uvedeném telefonním čísle

S čím vám mohu pomoci:

  • konzultace výchovných a vzdělávacích problémů
  • pomoc v profesní orientaci žáků, pomoc při volbě vhodného studia, pomoc s vyplněním přihlášek na střední školy, pomoc při procesu přijímacího řízení na SŠ
  • metodická pomoc při řešení výchovných i výukových problémů (pro žáky i učitele)
  • komunikace s poradenskými zařízeními, pomoc při zajištění konzultací a odborných vyšetřeních (SPC, psychologické a psychiatrické vyšetření, logopedické apod.)

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY A TELEFONNÍ ČÍSLA:

Přihlášky na SŠ ke stažení:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v

 

 

Speciálně pedagogické centrum

 U sportovní haly 1

 779 00Olomouc

 

tel. 585 235 246, 727 807 745

e-mail: spc@ppp-olomouc.cz

 

Linka bezpečí: 800 155 555

Telefonická krizová intervence pro děti a mládež do 18-ti let (studenti do 26 let), dostupnost z celé ČR z pevné i mobilní sítě – zdarma, nepřetržitý provoz po celý rok.

  • Na Linku bezpečí se může obrátit dítě se svým trápením, obtížnou situací
  • V případě nutnosti Linka bezpečí zprostředkuje volajícím dětem kontakt nebo v závažných případech se souhlasem dítěte provádí intervenci.

 

Linka vzkaz domů: 800 111 113

Telefonní linka je určena pro děti a mládež, které situace v rodině, ve škole či ústavní zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o útěku uvažují.

 

Rodičovská linka: 840 111 234, 606 021 021

                                e-mailová adresa: pomoc@rodicovskalinka.cz

                                                            (odpovídají do 3 pracovních dnů)

Rodičovská linka je určena dospělým, kteří se chtějí poradit s výchovou svých dětí.

V rámci Rodičovské linky a E-mailové poradny rodiče nejčastěji konzultují rodinné vztahy a výchovné postupy ve vztahu ke svým dětem. Jedná se o běžné výchovné obtíže, např. zvládání vzteku u malých dětí, ale i ty závažné, např. zvýšenou agresivitu, lhaní, opakované krádeže, zneužívání návykových látek. Rodiče se na linku obracejí i pro poradenství týkající se obtížné rodinné situace, např. rozvodu, sporu o dítě, úmrtí člena rodiny či špatné sociální situace. Mezi specifická témata patří problémy spjaté se školní docházkou, jako jsou problémy s prospěchem, záškoláctvím, šikanou a volbou školy.

 

 

 

Pomoc při ohrožení na internetu:     www.pomoconline.cz

                                                             

e-mailová adresa: helpline@saferinternet.cz

telefonní číslo: 116 111