ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Recyklohraní

Také naše škola se zapojila do projektu „ Recyklohraní “, který pod záštitou MŠMT ČR pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM. Pořádající společnosti zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií či obalů a současně připravují pro žáky motivační úkoly. Cíle projektu jsou výchovné i praktické. Děti se dozví zábavnou formou více o tom, proč je nutno ekologicky tento druh odpadu likvidovat a o způsobu jeho třídění i zpětného výkupu. Současně se samy aktivně zapojí do procesu recyklace. Míra aktivního zapojení je převáděna na body a bude následně odměňována věcnými cenami pro školu.

Ke stažení zde

Zpět