ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Přihlašování ke vzdělávání na středních školách

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku řediteli vybrané střední školy do 15. března. Uchazeč může podat maximálně 2 přihlášky.

Přihláška se podává na předepsaném tiskopise.

Ke stažení zde:  Přihláška SS přijímací řízení 2015

 

Odkazy na školy, na které se naši žáci nejvíce hlásí:

Střední škola lesnická a strojírenská Šternberk: www.sou-stbk.cz

Střední škola zemědělská, U Hradiska 4, Olomouc: www.szes-olomouc.cz

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov: www.unicprum.cz

Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc: www.ssprool.cz

Střední odborná škola obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc: www.stursovka.cz

Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK, Olomouc: www.skola-praktik.cz

Střední škola, Olomouc – Svatý Kopeček, B. Dvorského 17: www.sskopecek.cz

Střední škola a Základní škola DC 90, Olomouc – Topolany: www.skola-topolany.cz

 

Zpět