ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Kroužky pro naše žáky

V letošním školním roce se otevřely hned dva nové kroužky pro žáky. Obsah a náplň kroužků vycházejí z potřeb a poptávky samotných žáků.

  • Hravá angličtina pod vedením Mgr. Anny Libové
  • Fotokroužek pod vedením Mgr. Jakuba Polešenského

Žáci mají díky kroužkům možnost trávit čas s kamarády a pod vedením učitelů se něčemu novému a v dnešním světě tolik potřebnému naučit.

Kroužky se každý týden střídají. Jeden týden se žáci mohou zúčastnit kroužku Hravá angličtina, další týden Fotokroužku.

Hravá angličtina – v kroužku zpíváme písničky, hrajeme hry, kreslíme, tančíme a povídáme si o zvycích v anglicky mluvících zemích. Díky těmto prožitkům se žáci učí základní slovíčka, povely a fráze nenásilnou a hravou formou.

Fotokroužek – v kroužku se věnujeme pořizování fotografií a jejích následnou editací pomocí jednoduchého počítačového programu. Žáci mají možnost seznámit se se základními způsoby úpravy obrázků či fotografií.

 

Zpět