ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Dokumenty školy

Šablony II – ZŠ Olomoucká Šternberk

Šablony II – ZŠ Olomoucká Šternberk

 

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

 

Školní vzdělávací programy (ŠVP)

ŠVP ZŠ praktické

ŠVP ZŠ speciální

ŠVP ZŠ při PL

ŠVP ZŠ družina

 

Aktuální znění ŠVP jsou k dispozici v ředitelně školy.

 

Minimální preventivní program (MPP)

Minimální preventivní program 2020/2021

 

 

Výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Rozpočet školy

Schválený rozpočet na rok 2021 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2023

Schválený rozpočet 2020

 

Rozpis zvonění

Rozpis zvonění

 

Dlouhodobá koncepce rozvoje školy

Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy 2020.

 

Vlastní hodnocení školy 

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období  2019

 

Řád počítačové učebny, školní družiny, školní jídelny

 

Řád počítačové učebny

Řád školní družiny

Řád školní jídelny

 

ICT plán

 

RÁMCOVÝ PLÁN

Rámcový plán práce pro školní rok 2020/2021

 

 

Školní řád

Školní řád

DODATEK č. 1 ŠKOLNÍHO ŘÁDU čj.: 17/2020

 

Pravidla pro hodnocení

Pravidla hodnocení