ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Vybavení školy

Škola je dobře vybavena i pro předprofesní přípravu žáků. Nachází se zde školní dílna, pozemek i cvičná kuchyně. Na těchto místech si žáci mohou vyzkoušet různé činnosti a zjistit, co jim jde, co je baví a čím by se případně mohli zabývat v dalším životě.

 

Vybavení tříd

Téměř všechny třídy jsou vybaveny novým školním nábytkem. V učebně výtvarné výchovy se nachází interaktivní tabule Activboard. Využívá se i notebooku s dataprojektorem. Třída základní školy speciální je vybavena počítačovou sestavou. Pro žáky je k dispozici reedukační místnost, kde se nachází počítačová sestava s multifunkčním zařízením. Žáci mohou využít i klavír nebo možnost zahrát si stolní tenis. Do budoucna se i nadále počítá s postupným obnovováním školního nábytku a dalšího vybavení.

Interaktivní tabule Učebna výtvarné výchovy

 

 

Počítačová učebna

Učebna je nově díky projektu „EU peníze školám“ vybavena 12ti počítačovými sestavami (počítačová skříň: Barbone W SPARROW (i3-2100 CPU, 3.10 GHz, 4GB RAM; LCD monitor: Samsung SyncMaster 22 palcový display). Na všech sestavách je k dispozici operační systém Windows 7 Home Premium. Jako datové úložiště je používán NAS server s dvěma disky (4TB), sloužící nejen pro zálohu dokumentů.

 Počítačová učebna      Počítačová učebna_

 

Cvičná kuchyňka

Školní cvičná kuchyně je zařízená běžnými kuchyňskými spotřebiči, se kterými se dívky mohou setkat v domácnosti. Je zde kuchyňská linka, elektrický sporák, fritéza, kuchyňský robot a veškeré druhy nádobí. Kuchyňka může sloužit např. také jako pracovna ručních prací, kde děvčata mohou vyšívat, plést, háčkovat, ale také třeba šít na šicím stroji.

 

 

Dílny

Naše škola disponuje dřevodílnou a kovodílnou. V obou dílnách se nachází dostatečné množství pracovních míst vybavených pracovními stoly a skříňkami. V dřevodílně se nachází stolní elektrická pila a stolní vrtačka. Dílny jsou dostatečně vybaveny nářadím a spotřebním materiálem, který je uložený v sousední místnosti sloužící jako sklad.

Dřevodílna      Kovodílna      Kovodílna

 

Školní pozemky a hřiště

K dispozici jsou rozsáhlé plochy v okolí školy. Žáci pracují na školním pozemku, v ovocném sadu či na skalce. Školní hřiště je pravidelně upravováno a má dostatečné rozměry k uskutečnění nejen fotbalových turnajů, ale k dispozici jsou i koše pro basketbal. V areálu školy se nachází dopravní hřiště, které využívají i jiné školy v okolí.

Školní pozemky     Škola3     P1040420             ptaci perspektiva

 

 

 

 

 

Družina

Činnost školní družiny je realizována na pracovišti Olomoucká 76, kde je zřízeno 1 oddělení ŠD, které má vyhrazenu samostatnou pracovnu. Pro své aktivity má školní družina k dispozici všechny odborné učebny i venkovní plochy, pokud zde neprobíhá výuka, tedy interaktivní učebnu, počítačovou učebnu, kuchyňku, travnatá hřiště a rehabilitační tělocvičnu. Vybavení pro práci školní družiny je na standardní úrovni. Postupně jsou doplňovány hry, knihy i relaxační potřeby. Do vybavení družiny patří dvě sady velkých molitanových kostek, hrací dopravní koberec, multifunkční deska, na níž mohou žáci hrát stolní fotbálek, kulečník, stolní tenis, či dámu. Školní družina využívá sportoviště v areálu školy a to travnaté hřiště pro odbíjenou, hřiště s basketbalovými koši a fotbalové hřiště. Po domluvě se správcem dopravního hřiště je možnost využít i dopravní hřiště, kde používáme kola, koloběžky a motokáry.

Družina je plně vybavena pomůckami pro výtvarnou činnost žáků, pro relaxaci žáků a různé hry.

Družina   Družina2