ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

CENTRUM PODPORY

Centrum podpory

 Výchovná poradkyně 

e-mail: zlamalova@zsprakticastbk.cz, tel.: 778 461 336 

◦ Poradí Vám s výchovnými i vzdělávacími problémy Vašeho dítěte. 

◦ Pomůže Vám vybrat vhodný učební obor i střední školu pro Vaše dítě. 

◦ Bude Vás informovat o termínech dnů otevřených dveří vybrané školy. 

◦ Předá Vám aktuální katalog studijních oborů SŠ. 

◦ Pomůže Vám s vyplněním přihlášky na střední školu. 

◦ Pomůže se splněním podmínek a dodržením termínů přijímacího řízení na SŠ. 

◦ Předá Vám kontakty a pomůže Vám komunikovat s poradenskými zařízeními při zajištění termínů konzultací a odborných vyšetřeních (v SPC, psychologické a psychiatrické vyšetření, logopedické a další). 

 

Školní psycholog 

e-mail: omachelova@old.zspraktickastbk.cz, tel.: 605489539 

◦ Je vázán mlčenlivostí o všech sděleních klienta (žáka i rodiče). 

◦ Pomůže Vám odhalit příčiny výchovných i vzdělávacích problémů Vašeho dítěte. 

◦ Pomůže Vám se zvládáním problematických vztahů mezi sourozenci. 

◦ Bude Vašemu dítěti oporou při řešení rozporů se spolužáky. 

◦ Trpělivě bude naslouchat Vašemu dítěti, pokud se mu bude chtít svěřit. 

◦ Pomůže Vám působit na dítě, které ztrácí respekt k autoritám a dostává se tak do potíží. 

◦ Pomůže Vám s vhodným nastavením domácího režimu, aby se dospívající dítě naučilo 

převzít odpovědnost za dohodnuté úkoly. 

◦ Poradí Vám, jak si dohodnou s dospívajícím dítětem pravidla komunikace a předejít tak zkratovitému jednání (útěk z domova, sebepoškozování, alkohol apod.). 

◦ Předá Vám kontakty a pomůže Vám komunikovat s centry krizové intervence, pokud se Vy či Vaše dítě ocitnete v krizové situaci. 

 

Sociální poradkyně 

e-mail: zlamalova@zsprakticastbk.cz, tel.: 778 461 336 

◦ Pomůže Vám orientovat se v sociálně-právní oblasti, zejména pokud jste se ocitli v obtížné sociální situaci. 

◦ Poskytne Vám kontakty na organizace návazných podpůrných služeb, poradenských zařízení i organizací poskytujících sociální podporu. 

◦ Pomůže Vám sjednat termín návštěvy těchto organizací a zajistit posudek školy, pokud jej budete potřebovat. 

◦ Seznámí Vás s programem Obědy dětem poskytovaným Organizací Women for Women, o.p.s., a podmínkami pro přiznání daru organizace na bezplatné školní stravování žáka. 

◦ Poradí Vám, jak dodržovat povinnosti příjemců některých sociálních dávek. 

 

Pedagog zajišťující doučování 

e-mail: hladisova@old.zspraktickastbk.cz, tel.: 721230580 

◦ Pomůže Vašemu dítěti s doplněním učiva po nemoci či karanténě. 

◦ Pomůže Vašemu dítěti při obtížích se zvládáním nácviku čtení, psaní, počtů. 

◦ Poradí Vám, jak správně rozložit čas na domácí přípravu. 

◦ Poradí Vám, jak dítětem doma pracovat, aby získalo jistotu a dosáhlo lepších výsledků. 

◦ Poradí Vám, jak zlepšit soustředění dítěte na práci. 

 

Pedagog zajišťující speciálně pedagogickou podporu 

e-mail: snoblova@old.zspraktickastbk.cz, tel.: 605489539 

◦ Pomůže Vašemu dítěti s rozvojem sebeobsluhy a pohybové obratnosti. 

◦ Pomůže Vašemu dítěti s nácvikem sociální komunikace. 

◦ Pomůže Vašemu dítěti při rozvoji grafomotoriky, zvládání obrázkového čtení, základů 

psaní, základů počtů a to i speciálními postupy pro konkrétní typ postižení. 

◦ Poradí Vám, jak správně rozložit čas na domácí přípravu. 

◦ Poradí Vám, jak dítětem doma pracovat, aby získalo jistotu a dosáhlo lepších výsledků. 

◦ Poradí Vám, jak rozvíjet soustředění dítěte na práci. 

 

Pedagog zajišťující IT podporu 

e-mail: mackova@old.zspraktickastbk.cz, tel.: 605489539 

◦ Pomůže Vašemu dítěti s doplněním učiva po nemoci či v karanténě s využitím počítače, tabletu, notebooku či chytrého telefonu. 

◦ Pomůže Vašemu dítěti při obtížích se zvládáním připojení prostřednictvím sytému Teams. 

◦ Poradí Vám, jak nastavit pracovní prostředí pro domácí přípravu dítěte s IT technikou. 

◦ Poradí Vám, jak dohlížet na domácí přípravu s využitím IT techniky. 

◦ Poradí Vám, jak dítě při domácí práci podpořit, aby získalo jistotu a dosáhlo lepších výsledků. 

 

 

Dokument CENTRUM PODPORY – ke stažení zde