ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Školní rok 2018/2019

Školní rok 2018/2019

V červnu se uskutečnil výlet speciální třídy do zábavního centra KROKODÝLEK v Olomouci. Tento výlet si děti samy vybraly z různých návrhů, a proto se i velmi těšily. Nenechali jsme se odradit ani velkým teplem, ani cestováním - během dne jsme se totiž svezli vlakem, MHD i autobusem. Dopoledne na atrakcích rychle uteklo. Mezi největší lákadla patřil skákací hrad, lanová dráha, lodičky (skutečně se jezdilo na vodě), pirátská loď s funkčními děly, trampolíny, dětské elektrické motorky. Výzvou byla horolezecká stěna. Ke stropu ale vyšplhala jen paní učitelka. Na závěr jsme se ochladili koupenými nanuky a cesta domů všem příjemně utekla. Dětem se výlet velmi líbil a hned plánovaly, kam pojedeme příští rok.

Dne 14. 6. 2019 jsme se vydali na školní výlet do Olomouce na Adventure golf, pustili jsme se do hry s plným nasazením, ani žár sluníčka nám nevadil. Děti hrály téměř jako profesionálové, což si zasloužilo odměnu v podobě osvěžující zmrzliny.

V rámci prevence rizikového chování se žáci prvního stupně zúčastnili programu „Mluvíme a nasloucháme a při tom se rádi máme“. Tento program byl zaměřen na pravidla vhodného chování a vzájemné komunikace.

Díky dotaci z projektu InterReg, který je zaměřen na programy primární prevence, připravilo E-bezpečí pro naše žáky přednášku Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT. Žáci dostali důležité informace o tom, jak se chovat na sociálních sítích, na co si dát pozor, jak bezpečně zvládnout komunikaci nebo se bránit pokud jsou ohroženi, případně jaké organizace kontaktovat.

V rámci projektu Šablony II proběhl v DDM projektový den Pohybem ke zdraví. Žáci se seznámili s vývojem hip hopu, zhlédli taneční ukázky a pod vedením lektora se naučili jednotlivé prvky tance. Poté se přemístili na lezeckou stěnu, kde se dozvěděli základní informace z horolezectví, jména nejznámějších horolezců a světových hor. Žáci zdolávali lezeckou stěnu a někteří se s lektorem učili prvky akrobacie - hvězdu a kotouly letmo. Na závěr si všichni zopakovali jednotlivé prvky hip hopu a spojili je do sestavy, vyzkoušeli si také další aktivity - šplhání na lanech, skákání na trampolíně a zbytek energie využili při boxování do boxovacího pytle.

Zážitkový stan se vzdělávacím programem o vesmíru byl vítaným zpestřením výuky. Žáci naší školy společně s vybranými žáky ze ZŠ při PL se zúčastnili „Kosmické show“, kde se dozvěděli nové poznatky o planetách, hvězdách, kosmonautech a vůbec celém vesmíru.

V rámci projektu Šablony II se uskutečnil projektový den „Kapitolky o havěti“ jehož cílem bylo přiblížit život hmyzu, který žije především v našem okolí. Nejvíce se líbila přednáška včelaře o včele medonosné s praktickou ukázkou života v úlu. I když včely byly za sklem, někteří žáci z nich měli respekt. Včelař, pan Leo Czabe, přiblížil práci včelaře, ukázal pomůcky pro včelaře, zdůraznil důležitost včel pro člověka a přírodu. Žáci se také dozvěděli o současném problému – včelím moru, kdy vymírají celé úly. Na závěr si žáci vytvořili voňavou svíčku z voskových mezistěn.

V úterý 14. 5. 2019 proběhlo „Školní kolo dopravní soutěže“. Žáci plnili zadané úkoly z oblasti zdravovědy, jízdy na kole na dopravním hřišti, jízdy zručnosti, dopravních značek, dopravních testů a vybavení jízdního kola. Zopakovali si důležitá telefonní čísla a návod jak se zachovat při pádu z kola nebo při dopravní nehodě. Z každé třídy byli vyhodnoceni tři žáci, kteří nejlépe zvládli zadané úkoly. Všichni účastníci soutěže dostali sladkou odměnu.

Dne 6. 5. 2019 absolvovali žáci naší školy na atletickém hřišti ZŠ Dr. Hrubého školní kolo Atletického čtyřboje. Atletický čtyřboj se skládal ze dvou běžeckých disciplín, skoku dalekého a hodu kriketovým míčkem. Díky nepříznivému počasí měli všichni sportovci ztížené podmínky, ale i tak si zachovali úsměv na tváři a velké nadšení. Celé sportovní dopoledne jsme završili vyhlášením nejlepších sportovců ve svých kategoriích, předáním diplomů a malou odměnou. Všem zúčastněným sportovcům patří uznání a srdečná gratulace.

V rámci projektu Šablony II proběhlo ve středu 17. 4. 2019 projektové vyučování „Velikonoční tvoření v keramické dílničce“. Žáci rozvíjeli svoji tvořivost a motorické dovednosti, dozvěděli se nové poznatky z oblasti výroby a zpracování keramiky, vyzkoušeli si práci na hrnčířském kruhu a prohlédli si vypalovací pec. Prakticky si vyzkoušeli práci s keramikou - vyrobili si zápich do květináče ve tvaru vajíčka, srdíčka či kytičky. Všem se práce povedla na jedničku.

V úterý 16. 4. 2019 proběhl projektový den „Velikonoční kuchtění“. Žáci se seznámili s lidovými tradicemi, symbolikou, zvyky a obyčeji. Potom si ve školní kuchyňce upekli perníčky, velikonoční šneky, pizzu a nádivku. Ochutnali také různé druhy mléčných výrobků z velkého ochutnávkového koše od Madety.

V projektovém dni Děti v Čechách jsme se dozvěděli o dětech, které přicházejí do České republiky z různých částí světa a mnohdy v naší malé zemi nacházejí nový domov. Učitelé předali svým žákům základní poznatky o současném globálním světě, lidských rasách, o důvodech migrace, o tom, co všechno spojuje děti celého světa, přestože pocházejí z jiných zemí, přestože mají různou barvu pleti a odlišné zvyky. Hlavním cílem projektu bylo, aby žáci pochopili, že lidé nejsou stejní, ale jsou si rovni a proto je třeba předcházet rasové nesnášenlivosti a xenofobii.

V rámci Projektu krokus nám vykvetly na školní zahradě žluté krokusy jako vzpomínka na židovské děti, které zahynuly během holocaustu.

Ve spolupráci s dm drogerií proběhl pro žáky I. a II. třídy preventivní program „Veselé zoubky“. Žáci shlédli zábavně vzdělávací film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, na interaktivní tabuli se hravou formou naučili jak předcházet zubnímu kazu a jak se správně starat o zuby. Každý žák dostal preventivní balíček, kde byla zubní pasta, kartáček, přesýpací hodiny, žvýkačky bez cukru a samolepky. Na závěr si žáci cvičně vyzkoušeli správnou techniku čištění zubů. Program se žákům moc líbil.

Dne 20.2. 2019 jsme v rámci Vv navštívili výstavu fotografií šternberského fotografa Dalibora Sedláka. Moc se nám líbily detailní snímky přírody – led, dřevo, zmrzlá půda. Z fotografií jsme načerpali inspiraci i energii.

Ve čtvrtek 7. února navštívili žáci naší školy nově zrekonstruované dětské oddělení městské knihovny Šternberk. Žáci se zájmem sledovali animační program "Kde se vzala strašidla" a následně využili prostor dětského oddělení k prohlédnutí a pročtení knih, které je zaujaly. Žáci načerpali klidovou atmosféru typickou pro knihovny a odnášeli si příjemný zážitek.

V úterý 22. ledna 2019 probíhalo na naší škole projektové vyučování „Evropa neznámá“. Projektové vyučování bylo věnováno bližšímu poznání evropských států z pohledu zeměpisného, historického i kulturního. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí o našich nejbližších sousedech a jejich národních a kulturních zvycích. Žáci si v rámci dne také utvořili vlastní náhled, názor a představu o aktuálním evropském problému imigrace.

V pátek 21. 12. 2018 proběhlo na naší škole projektové vyučování „Koleda, koleda…“. Bylo zaměřené na tradice a zvyky v období adventu a Vánoc. Žáci vyprávěli, jaké zvyky a tradice se v jejich rodině dodržují, vyrobili si vánoční přáníčka, svícny z jablíček, vánoční ozdoby a drobné dárky. Společně jsme si užili tento předvánoční čas i poslechem a zpěvem koled.

V úterý 4. prosince 2018 proběhlo v rámci projektu Chráním, chráníš projektové vyučování s názvem „Jíme zdravě“. Žákům se nejvíce líbil kvíz s cenami a ochutnávka zdravých potravin např. lučiny, tofu, knäckebrotů, neslazeného jogurtu s borůvkami a mangem, pomela, ananasu, kokosových ořechů, arašídů, slunečnicových semínek a dále také sušeného ovoce (datlí, brusinek, meruněk, švestek).

Ve středu 21. 11. 2018 vycházející žáci s výchovnou poradkyní navštívili burzu středních škol "Scholaris". Některým žákům pomohla tato praktická ukázka k rozhodnutí jakou střední školu zvolit. Příjemný den jsme zakončili bowlingem v Šantovce.

Jak správně třídit odpad a co se děje s odpadem po jeho odvozu jsme se dozvěděli v projektovém vyučování s názvem „Recyklace“. Navštívili jsme sběrný dvůr ve Šternberku, kde proběhly praktické ukázky třídění odpadů, dále jsme zhlédli film o správném třídění a prověřili si nově získané znalosti v testu. Seznámili jsme se s nápady, jak využít plasty netradičně – vyrobili jsme si chobotnici.

V pondělí 5. 11. 2018 jsme se zúčastnili ekologického terénního cvičení „Bobří špalíček“ v rámci projektu „Chráním, chráníš“. Akce proběhla ve Sluňákově, program byl rozdělen do dvou částí.
V první části nás paní lektorka seznámila se způsobem života bobrů, prohlédli jsme si fotografie prostředí, kde žijí, jejich „stavby“, dozvěděli jsme se, čím se živí a poslechli si zvuky z nočního života bobrů. Nevšedním zážitkem pro žáky bylo dotýkat se vycpaného bobra. Ve druhé části jsme se přesunuli k rybníku, kde žije bobří rodina. Paní lektorka nás upozornila na bobří stavby z větví a stromů. Zkoumali jsme bahnitý terén a hledali stopy bobrů. Rozdělili jsme se na skupiny, každá si udělala sádrový odlitek bobří stopy. Všichni jsme si odnesli hodně nových poznatků i zážitků.

K oslavám 100 let vzniku naší samostatné republiky se rozhodla připojit také naše škola projektovým dnem Říjen 1918, který se nesl v duchu atmosféry první republiky. Žáci měli možnost přiblížit si historii vzniku samostatného Československa, seznamovali se se státními symboly, zopakovali si text státní hymny, vytvořili státní vlajku a trikoloru. V rámci projektu byly pro žáky připraveny aktivity spojené s osobou T. G. Masaryka a také se žáci dozvěděli, jaké zboží se v té době prodávalo a kolik stálo. Na závěr společně sestavili přání ke stému jubileu naší republiky.

Dne 16. října 2018 jsme v rámci projektu „Chráním, chráníš“ navštívili interaktivní muzeum Pevnost poznání v Olomouci, kde žáci hravou formou objevovali přírodní zajímavosti, především v expozici Živá voda. U dětí velký zájem vzbudily pakobylky, které si mohly vzít do ruky, dále se jim líbily různé zvětšené makety potočních larev, které mnohdy vypadaly strašidelně.
Ve venkovním areálu jsme se zúčastnili programu Učíme se s ptáky a netopýry. Lektor nám poutavě vyprávěl o životě ptáků a netopýrů, o jejich odchytu a ochraně. Nebojácné děti si mohly zblízka prohlédnout netopýra a opatrně si ho pohladit. Stihli jsme toho však mnohem víc! Naší pozornosti neunikly ani historické památky Olomouce a za slunečného podzimního počasí jsme se příjemně cítili v Bezručových sadech. Den jsme si užili a již nyní se těšíme na další akce z projektu.

Jablko, jeden z nejstarších darů přírody, oblíbený objekt pohádek a nejběžnější plod našich zahrad, se stalo na jeden den hlavním předmětem vyučování. Ve čtvrtek 20. září 2018 proběhlo projektové vyučování s názvem „Jablečný den“. Na školní zahradě se nám letos urodilo velké množství krásně červených jablíček, proto se žáci o tomto ovoci snažili dozvědět co nejvíce. V průběhu dne si prošli různé tvořivé dílničky, kde se dozvěděli o významu vitamínů na zdraví člověka, vyrobili si jablečné tiskátko, zazpívali si písničky, ochutnali sušená jablka i sušené švestky, lisovali jablečnou šťávu a absolvovali drobné pohybové soutěže. Nejvíce však žáky bavilo pečení a vaření jablečných pokrmů – jablečného závinu, jablečného pudingu a palačinek s jablečným pyré.