ZŠ Šternberk Olomoucká 76

Základní škola speciální a praktická

Školní rok 2017/2018

Školní rok 2017/2018

V pátek 22. 6. 2018 proběhl projektový den „Mléko nám chutná“. Tento projektový den se uskutečnil díky projektu MLÉKO DO ŠKOL, od kterého jsme obdrželi Ochutnávkový koš. V koši bylo mnoho druhů mléčných produktů, například různé druhy ochucených mlék a sýrů. Žáci nejprve rozpoznávali podle chuti různé druhy sýrů a mlék, poté si zapamatovávali potraviny v koši. Na závěr ze surovin vařili a připravovali různé pokrmy. Mešní děti si vytvořily pomazánky a pudinky, větší děti si usmažily palačinky. Všem moc chutnalo.

Dne 19. 6. 2018 se na naší škole uskutečnil projektový den „Už se nikdy neztratím“, který byl zaměřen na práci s GPS navigací a mapou. Nejprve se žáci teoreticky seznámili s GPS navigací a mapou a poté se šlo do praxe. Žáci si v areálu školy vyzkoušeli geocaching. Hledali „kešky“ s drobnými úkoly. Na závěr dostali starší žáci (III., IV., V. třída) evaluační dotazníky, kde měli hodnotit uplynulé dopoledne. Z těchto dotazníků vyplývá, že se práce s GPS navigací žákům líbila, nejvíce však žákům třetí třídy.

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 proběhla odpolední zájmová akce pro žáky "Cvičíme spolu".

Žáci si po krátkém rozcvičení zkusili chůzi na chůdách, slackline, discgolf, skákání přes švihadlo a pinkání míčku na pálce.

V pátek 1. černa 2018 jsme uspořádali pro žáky naší školy dětský den. Na osmnácti stanovištích si děti procvičily svoji zručnost, rychlost, obratnost a na závěr dostaly sladké odměny.

Dne 10. 5. 2018 se žáci prvního stupně zúčastnili vzdělávacího lektorovaného programu “Za kosákem Frantou” ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Pracovníci nám postupně představili v expozici “Příroda Olomouckého kraje” ptačí svět. Celá expozice byla doplněna interaktivními prvky, kde si všichni mohli “kousky”přírody nejen prohlédnout, vyzkoušet, ale i osahat. Žáci byli nadšeni a aktivně se do programu zapojovali. Nakonec si vyrobili papírového ptáčka z pravého peří, který s nimi putoval až do školy. Počasí bylo téměř letní a proto sladkým zakončením skvělého dne byla výborná zmrzlina.

V rámci rozvoje polytechnického vzdělávání ve spolupráci se SOŠ lesnickou a strojírenskou se naši žáci opakovaně podívali do dílen učiliště, seznámili se s lesní mechanizací a největší úspěch měla jízda traktorem a pletení z pedigu.

V úterý 10. 4. 2018 na naší škole proběhl projektový den s názvem Homo Sapiens. Žáci se hravou formou seznámili s vývojovými etapami člověka a uvědomili si, jak člověk zasahuje do přírody, jak přírodu mění, jak se v průběhu vývoje člověka změnila lidská obydlí. A také že by se dnešním dětem asi těžko žilo například v době kamenné. Ve třídách probíhaly různé aktivity například skládání puzzle, výroba plakátu, seřazování obrázků podle časové osy.

Na naší škole proběhl v úterý 27. března projektový den s názvem „Poznáváme rostliny“. Projektového dne se zúčastnily všechny třídy se svými třídními učiteli. V teoretické části se žáci seznámili s různými typy rostlin, jejich členěním a stavbou těla. V praktické části si žáci zasadili do vaty luštěniny a řeřichu, jejich růst budou v následujících dnech pozorovat. Protože příroda letos moc jarně nevypadá, žáci si vyrobili papírové květiny, kterými si vyzdobili své třídy.

Žáci se seznámili s celosvětovou situací v zásobách pitné vody a s vlivem člověka na zdroje vody (vysychání jezer, kyselé deště, znečištění podzemních vod apod.). Za pomoci jednoduchých pokusů a her si žáci ověřili fyzikální a chemické vlastnosti vody.